Saarland Panorama Natur – Landschaft bei Eiweiler

Systémový monitoring je základním nástrojem k zajištění stabilního provozu prostředí SAP.  Vedle sledování stavu v systémech je třeba sledovat i stav v aplikacích tj. např. ERP, CRM, PI, BI, atp. Monitoring je třeba provádět jak uvnitř systémů/aplikací s pomocí agentů, tak vně z pohledu uživatelů pomocí robotů simulujících uživatelské aktivity. Všechny události je třeba shromažďovat na centrální operační konzole a umožnit systém notifikací operátorů v situacích, kdy sledované parametry přesáhnout prahové hodnoty.

Technical Operations v prostředí SAP zahrnuje:

  • Technical Monitoring … sledování technických parametrů systémů a modulů SAP s interpretací informací pro pracovníky provozu.
  • Interface Channel Monitoring … sledování komunikačních kanálů mezi aplikacemi.
  • End User Experience Monitoring … sledování odezvy a dostupnosti služeb SAP z pohledu uživatele.

 

Přínosy Technical Operations:

  • Centrální monitoring a alerting všech SAP systému.
  • Grafické zobrazení a funkce Drill Down.
  • Nastavení Tresholds a Alerts.
  • Prezentace výsledků v dashboardech a na mobilních zařízeních.