V minulém týdnu společnost SAP představila další rozšíření pro Solution Manager 7.1 tentokrát s pořadovým číslem 13. Balíček rozšiřuje stávající funkcionality a přináší i několik nových. Podle předchozích vyjádření společnosti SAP je Support Pack 13 hlavně doplněním chyb z SP12 a řešením stávajících problémů, nepřináší mnoho nového.


Změny se dotkly 5ti oblastí:

SAP Solution Manager Operations 

  1.  Rozšíření možností Self-Diagnostiky. Nyní SOLMAN nabízí možnost kontrolovat Solution Manager Alerty a RCA reporty separátně
  2. Nová funkcionalita: Editor pro technické systémy v transakci LMDB umožňující zobrazit a editovat uvolněné databáze

SAP Engagement and Service Delivery

  1. Engagement and Benefits – v sekci projektů je nyní možnost importovat dříve exportované projekty i z jiných zdrojů
  2. Top Issues/ Issues – Nově možnost vybrat si z předdefinovaných Issues/ Top Issues. Spolu s tím přichází možnost notifikovat procesory jednotlivých části projektu nebo jednotlivé osoby
  3. Common Tasks – Širší možnost definovat zobrazovaná okna a pole v Issue Details dialog boxu.

IT Service Management

  1. Application Help – změna obsahující rozšíření Helpu o Instaled base and referenční objekty v SOLMAN, business partnery a reporty pro tvorbu business partnerů a Incident Management workcenter

Application Operations

  1. Interface and Connection Monitoring – rozšíření možností monitorování cloudových SAP-based řešení
  2. Exception Management  – nová transakce (s2c_setup) umožňující tvorbu technických systémů v SOLMAN reprezentující většinu cloud řešení. V rámci tohoto i nové možnosti editace nastavení exception managementu

Business Process Operations

  1. Value-based Dashboards – nová možnost editovat výstupy dashboardů. Uživatel má možnost vidět finanční hodnoty namísto výchozích měrných jednotek
  2. Virtuální charakteristiky – možnost definovat virtuální charakteristiky

 

Vzhledem k tomu, že Support Pack 13 nepřináší žádnou zlomovou funkcionalitu, doporučujeme upgrade pouze uživatelům, kteří v současné době provozují nižší verzi Support Packu než 12. Uživatelům, kteří již dnes využívají možností SP 12 a neplánují využití funkcí SP 13, doporučujeme spíše přípravu na Solution Manager 7.2.

MERIIS team