Schne Landschaft mit Pusteblumen

 

Je důležité řídit celý životní cyklus projektových aktivit. Od sledování iniciativ, přes definici rozpočtů, seskupení projektů do portfolií až po vlastní vykonání projektových aktivit a vyhodnocení.

Projekt je zaměřen na dosažení izolovaného cíle, má jasný cíl a konec. Předpoklady úspěchu jsou:

  • Vědět čeho chci dosáhnout a jak to změřit (rozsah / čas / náklady).
  • Charta projektu / plán nákladů a výnosů.
  • Realistický plán a znalost skutečného stavu.
  • Integrovaný projektový plán.
  • PM & kontrolingová metodika.

Program je zpravidla dlouhodobější soubor projektů s ohledem na vnitřní a vnější vazby, priority, zavedení pravidel pro využívání a sdílení zdrojů.

Portfolio je soubor projektů, programů a provozních činností s cílem dosažení strategických cílů. Vznikají a zanikají nové prvky.

Jsou různého typu: projektové, investiční, umělecké.

Předpoklady úspěchu je mít strategii, umět porovnávat, měřit výstupy.

Portfolio and Project Management (PPM) nabízí komplexní řešení pro všechny manažery a vedoucí projektu. Nástroj PPM se stane Vaším pomocníkem jak při plánování jakéhokoliv projektu, tak při rozdělování jednotlivých činností. Pomůže Vám na dohlížení jednotlivých úkolů nebo při monitoringu výsledných cílů a jejich porovnávání s původním plánem. PPM pracuje s projektovým managementem, HR, s finančními systémy, ale i s dalšími oblastmi a díky tomu nabízí jednoduchý přehled projektového portfolia.