Po_Mm_01

System Landscape Directory (SLD) tvoří centrální bod pro popis infrastruktury SAP řešení a definici vazeb na aplikace, business scénáře a procesy. SLD je založena na ověřeném standardu DMTF (viz www.DMTF.org) a využívá pro popis standard Common Information Model (CIM). Informace, uložené v SLD a LMDB (Landscape Management DB) jsou využívány všemi navazujícími procesy a mohou být využity i jako konfigurační databáze, protože obsahuje i vazby a závislosti mezi aplikacemi a infrastrukturou.

Prostředí SAP je komplexní a vyžaduje sledovat každou komponentu prostředí. Proces System Landscape Management má za cíl zajistit kontrolovaný a řízený proces řízení změn infrastruktury ve vztahu k SOLMAN tak, aby nedošlo k přerušení jeho funkcionality následkem změny infrastruktury.

Přínosy:

  • Průběžná údržba modulů a komponent SAP.
  • Centrální administrace infrastruktury SAP.
  • Grafické zobrazení SLD a LMDB a funkce Drill Down při dohledávání informací o systémech v landscape SAP.
  • Integrace zákaznických dat s daty na Service Market Place (SMP – centrální místo komunikace zákazníka se společností SAP).