Panorama of summer countryside with red poppies and thunderstorm clouds

Solution je de facto řešení SAP, které je provozováno v aktuálním SAP landscape. Project je časově omezená aktivita, která modifikuje či rozvíjí existující Solution. Solution Implementation je soubor funkcí SOLMAN, které souvisí s řízením projektů, které mají za cíl rozvoj řešení SAP dle potřeb podnikových procesů a firemních cílů. V rámci implementace řešení SAP je potřeba adoptovat některou z implementačních metodik, které jsou v SOLMAN k dispozici jako Roadmaps. Roadmaps, čili cesta vedoucí k cíli, je plánem, který je třeba vykonat. SOLMAN disponuje nástroji pro řízení projektů a pro řízení projektových týmů.

Solution Implementation v prostředí SAP zahrnuje:

  • Blueprint Generation –  podpora tvorby cílového konceptu přímo v SOLMAN a s integrací na objekty SAP.
  • Learning Maps –  podpora školení uživatelů SAP.
  • Roadmaps – metodiky implementace a upgrade.

Přínosy Solution Implementation:

  • Řízení projektů přímo v prostředí SAP.
  • Vazba na ostatní objekty SAP jako např. transakce, testovací scénáře, transporty atp.
  • Využití doporučených metodik SAP jako např. ASAP, RunSAP, CCLM atp.