ITIL je zkratka pro Information Technology Infrastructure Library a jedná se mezinárodně uznávaný a rozšířený de-facto standard pro řízení a správu IT služeb, který byl v 80. letech 20. století vyvinut OGC. ITIL není norma, ITIL obsahuje doporučení a nejlepší praktiky (best practice). IT Service Management (ITSM) v SAP je vhodnou aplikací doporučení ITIL do prostředí SAP.

ITSM v prostředí SAP zahrnuje implementaci 15 ze všech 23 ITIL procesů a funkcí:

 • IT Service Desk Function.
 • Event Management.
 • Incident Management.
 • Request Fulfillment.
 • Problem Management.
 • Change Management.
 • Service Asset and Configuration Management.
 • Service Catalog Management.
 • Service Portfolio Management.
 • Service Level Management.
 • Release and Deployment Management.
 • Capacity Management.
 • Availability Management.
 • IT Service Continuity Management.
 • Financial Management.

Přínosy ITSM:

 • Zvýšená spokojenost uživatelů a zákazníků se službami IT.
 • Zlepšená dostupnost služeb, což přímo vede ke zvýšeným ziskům a obratu businessu.
 • Finanční úspory plynoucí ze snížení opakovaných prací, ztraceného času, zlepšené správy a využití zdrojů.
 • Zkrácení času pro uvedení nových produktů a služeb na trh.
 • Zlepšení podkladů pro rozhodování a optimalizace rizik.