Poppy field at sunrise

Zákaznický kód a vlastní vývoj funkcionality SAP je používán pro přizpůsobení prostředí SAP konkrétním potřebám podnikových procesů a uživatelů. Je to způsob jak podpořit odlišení se od konkurence. Zároveň je to však způsob, kterým se nejvíce navyšují náklady na celkové vlastnictví (TCO). Je nutné efektivně řídit životní cyklus tvorby a provozování zákaznického kódu. Je třeba se vyvarovat nekontrolovanému růstu objemu zákaznického kódu. Je nutné myslet nejen na požadované funkce, ale také na provozní náklady.

Custom Code Management (CCM) v prostředí SAP zahrnuje:

  • Metodiku Custom Code Lifecycle Management (CCLM), které slouží pro řízení životního cyklu vývoje od požadavků, přes kódování, k testování a monitorování až po vyřazení kódu z produkce.
  • Podpůrné nástroje pro vývojáře, manažery a správce jako např. identifikace klonů, analýza dopadu, sběr informací o využívání kódu atp.

Přínosy CCM:

  • Transparentní postupy vývoje a srozumitelný kód.
  • „Úklid“ nepoužívaných objektů.
  • Nastavení procesu a pravidel vývoje.
  • Kontrola zlepšení kvality kódu.
  • Maximální využití standardu SAP.
  • Snížení nákladů na upgrade a patchování.
  • Být připraven na inovace doporučené SAPem.