Po_01

Portfolio řešení na bázi SAP Solution Manager rozdělujeme do oblastí a oblasti do tzv. scénářů. Scénář je ucelená množina funkcí, které lze využít v rámci procesů IT Service Management nebo v jednotlivých etapách Application Lifecycle Management. Scénáře se občas svoji funkcionalitou překrývají a záleží na konkrétních potřebách dané situace jak nejlépe pro určité řešení vybrat vhodné scénáře. Řešení by měli připravovat konzultanti, kteří znají jednotlivé scénáře, překryv jejich funkcí a mají bohaté zkušenosti s implementací SAP Solution Manager.