Summer countryside

Klíčovým bodem pro realizaci změn v požadované kvalitě je fáze Testování, kdy jsou prováděny testy různých kategorií:

  • Jednotkové/funkční (Unit) testy.
  • Regresní testy.
  • Komplexní/integrační testy.
  • Testy rozhraní a interface.

SOLMAN podporuje všechny typy testů včetně ručních a automatizovaných testovacích skriptů a umožňuje provádět, monitorovat a vyhodnocovat testy od malých změn až po rozsáhlé implementační a upgrade projekty.

Přínosy:

  • Transparentní řízení kvality v rozsahu od malých změn až po velké projekty.
  • Řízení kapacit, potřebných pro testování.
  • Možnost využití Impact analýzy pro stanovení rozsahu regresních testů pomocí nástroje Business Process Change Analyser (pro prostředí SAP).
  • Efektivní tvorba automatických testů pomocí nástroje CBTA (Component Based Test Automation).