Po_Sd_01

Vedle procesu System Landscape Management, který zahrnuje postupy a činnosti, spojené s popisem infrastruktury je druhou nejdůležitější funkční oblastí proces Solution Management, tzn. činnosti a postupy spojené s popisem aplikací a jejich vazeb na byznys procesy.

Popis Solution podporuje tříúrovňový popis řešení:

  • Úroveň 1 (Business Scénáře, resp. skupiny procesů) – obsahuje informace, vztahující se ke skupinám procesů, resp. Business scénářům.
  • Úroveň 2 (Business Procesy) – obsahuje informace, vztahující se k Business procesům.
  • Úroveň 3 (Procesních kroků) – nejnižší úroveň popisu, v reálném provozu odpovídá úrovni transakce.

Tvorba dokumentace je základem pro nasazení dalších funkcionalit SOLMAN a u již provozovaných  rozsáhlých systémů často vyvolává obavy z náročnosti a množství kapacit, které bude potřeba na její  vytvoření. Pro podporu této činnosti slouží nástroj Solution Documentation Assistant (SODOCA).  SODOCA je nástroj, který umožňuje vyhodnotit provozní data z jednotlivých SAP systémů a na jejich  základě vytvořit re-dokumentaci používaných scénářů bez potřeby kapacit uživatelů a metodiků.

Přínosy:

  • Vytvoření dokumentace stávajících procesů formou Reverse Business Engineering.
  • Minimalizace kapacit business při tvorbě dokumentace.
  • Vytvoření centrálního místa pro dokumentaci business scénářů, procesů a procesních kroků z pohledu jak business tak IT.
  • Strukturované informace například o zákaznickém vývoji s vazbou na konkrétní scénář nebo proces.
  • Řízení přístupů k dokumentaci na základě oprávnění.
  • Vytvoření základu pro projektové řízení pro SAP i nonSAP systémy.