Pielinen lake in Finland summer panorama.

Business Process je soubor významných činností podniku, jejíž cílem je kontinuálně zajišťovat podnikatelský záměr. Operations je množina provozních činností. Business Process Operations (BPO) v prostředí SAP je správa prostředí SAP tak, aby podnikové procesy běžely na systémech SAP efektivně a plynule. Je nezbytně nutné provádět průběžnou kontrolu a řešení vzniklých situací s cílem zajistit účinnou a rychlou reakci v případě zjištění chyby a efektivní zlepšení v případě zjištěné potřeby uživatelů. Včasná a automatická detekce výjimečných situacích, které ovlivňují podnikové procesy a informační toky podnikových dat, je nevyhnutelná. Veškeré IT informace musí být svázány s definicí podnikových procesů tak, aby byznys rozuměl, co se v prostředí SAP odehrává a jaký dopad mají vzniklé situace na podnikové procesy. Je nutné mít zavedeny postupy kontinuální a efektivní identifikace zlepšení potenciálu, který zvyšuje propustnost, omezuje nevyřízené transakce a zlepšuje spokojenost uživatelů.

BPO je součástí doporučení Run SAP like a Factory, které mají za cíl vytvořit Operations Control Center (OCC) pro řízení provozu řešení SAP. BPO vytváří transparentní provozní prostředí, které na základě informací z provozu infrastruktury informuje byznys o stavu podnikových procesů.

BPO v prostředí SAP zahrnuje tyto aktivity:

  • Business Process and Interface Monitoring … průběžné sledování parametrů SAP z pohledu podnikových procesů a výměny podnikových dat.
  • Business Process Improvement … identifikace částí firemních procesů vhodných ke zlepšení.
  • Data Consistency Management … identifikace nekonzistence dat v různých částech prostředí SAP.
  • Job Scheduling Management … plánování a řízení dávkových úloh zpracovávajících podniková data.

Přínosy BPO:

  • Monitorování výkonnosti business procesů.
  • Porovnávání aktuálního stavu s nastavenými KPI.
  • Trendové statistiky výkonnosti.
  • Návrh na opatření pro zlepšení firemních procesů.
  • Zamezení nesprávného zpracování dat.
  • Předcházení přetížení infrastruktury.