Autumn tree

Standardizovaným procesem Řízení změn (Change Management) by měly procházet všechny změny, které mají dopad na produktivní systém(y). Důvodem je evidence všech změn – všechny požadavky jsou jednotně a centrálně evidovány, existuje jednoduchý přehled o změnách, termínech, odpovědnostech atd. jednotný popis a dokumentace změn.

Vyspělost procesu řízení změn přímo ovlivňuje kvalitu provozované ICT podpory, má vliv na rychlost realizace měn (tzn. pružnost ICT podpory), dostupnost ICT podpory a tím i náklady spojené s ICT podporou.

Zavedení Change Managementu je rozděleno do oblastí Change Request Management – procesy a nástroje schvalování změn (všeho typu a nad všemi systémy) a Change Control Management – procesy a nástroje pro vlastní realizaci změn, především v oblasti SAP.

Přínosy:

  • Totální kontrola nad transportováním změn v SAP.
  • Řízení externích a interních pracovníků.
  • Přímá vazba na Incident Management tj. možnost prokliku „od zadání po výsledek“.
  • Transparentnost a auditovatelnost procesu.
  • Komplexní přehled o všech změnách v systémech – vazba na Change Analytics.
  • Řízení změn formou Release Managementu.