Panoramic view of chamomile in grass in summer

Dostupnost SAP Solution Manager verze 7.2 široké komunitě SAP uživatelů se blíží. Aktuálně očekáváme jeho dostupnost na konci Q4 2015, ale možná se “sedmdvojky” dočkáme až v první polovině roku 2016. Nejdříve opět bude pro vybrané uživatele k dispozici ramp up fáze tj. ověření 7.2 v reálném provozu. Ramp up fáze je plánovaná na “late 2015” což může být říjen či listopad 2015. Snažíme se získat novou verzi s předstihem, abychom vám ji co nejdříve mohli ukázat na našem demo prostředí. Budeme termíny sledovat a na těchto stránkách vás informovat o novinkách.

Před popisem jednotlivých plánovaných novinek bychom chtěli připomenou časový vývoj verze 7.1. Beta Shipment proběhl 6.8.2010. Od 16.5.2011 byl SOLMAN 7.1 k dispozici ramp up zákazníkům a od 15.8.2011 je k dispozici všem zákazníkům. Společnost SAP plánuje ukončení Mainstream Maintenance k datu 31.12.2017. Zákazníci mají optimálně dva roky na přechod z verze 7.1 na verzi 7.2. Jak pochopíte z dalších informací 7.2 je velmi inovativní. Uživatelé určitě zajásají. Velká inovace však znamená značné změny v programu a datovém modelu. Správci povzdychnou, protože přechod ze 7.1 na 7.2 bude malinko složitější. Pokud zákazníci teprve plánují využití určitých funkcí na 7.1, je vhodné vědět co očekávat od 7.2 a tomu přizpůsobit plány.

Hlavním motem verze 7.2 je:

Today, SAP Solution Manager focuses on operations and on IT. The new SAP Solution Manager 7.2 adds implementation and business focus.

Verze 7.2 bude více podporovat základní organizační jednotky jako jsou Innovation Control Center (ICC) a Operations Control Center (OCC). Rozhraní bude ještě více přizpůsobeno oběma typům uživatelů SOLMAN a to na jedné straně IT správcům a manažerů a na straně druhé byznys lidem.

Očekáváme nové jednodušší a integrované rozhraní pro popis byznys procesů. Zastaralý Business Process Blueprinting (BPB 1.2) již nebude podporován. Popis procesů nebude omezen pouze na tři úrovně. Popisná data budou součástí datového modelu SOLMAN. Mimoto bude k dispozici rozhraní pro obousměrnou integraci s jinými modelovacími nástroji. Očekáváme nové pohledy na stávající procesy, role a systémy z pozice IT a z pozice byznysu. Datový model bude mít zřejmě tři typy knihoven, jejichž kombinované použití umožní popis reálných procesů. Bude to Business Process Library, Process Step Library a Technical Objects Library.

Očekáváme posílení funkcí SOLMAN v oblasti správy privátních, veřejných a hybridních cloudů v SAP řešeních. Současný SOLMAN 7.1 podporuje správu cloudů od SP12.

Očekáváme, že 7.2 bude první verzí, která bude provozována na SAP HANA tj. zpracování dat by mělo být velmi rychlé. S využitím SAP HANA Cloud Platform lze očekávat zrychlení až o 70%. Interní BI zmizí, nebudou ETL joby, data se nebudou replikovat ani duplikovat.

Upgrade na 7.2 zase nebude tak složitý, protože upgrade nebude vyžadovat změnu verze technologie CRM, na které je SOLMAN postaven. Pro ty zákazníky, kteří již využívají Monitoring and Alerting Infrastructure (MAI) bude upgrade ještě jednodušší.

SOLMAN 7.2 bude připraven na správu hybridního prostředí. Bude schopen řídit SAP instalovaný jak u vás ve firmě stejně tak SAP instalovaný v cloudu. Váš SOLMAN přitom může být buď u vás anebo v cloudu.

Pozor na aktivaci! V rámci přechodu na SOLMAN 7.2 je nutné provést aktivaci. Tato aktivace však může být provedena pouze jednou. Začněte tedy s přípravou přechodu ze 7.1 na 7.2 co nejdříve a důkladně si rozmyslete, který obsah budete chtít přenést do verze 7.2. Pak teprve aktivujte verzi 7.2.

Pokud si však chcete přeci jen vyzkoušet aktivaci několikrát za sebou s vašim vlastním obsahem v různých verzích tak vězte, že i toto je možné. Je to proveditelné tak, že si pořídíte testovací instanci SOLMAN v cloudu a na ni si vyzkoušíte různé scénáře upgrade na 7.2. Rádi vám poradíme jak na to.

Verze 7.2 bude mít v sobě zahrnuty znalosti známé jako Rapid Deployment Services (RDS). Navíc, nad rámec standardní funkcionality, bude možné formou předplatného koupit tzv. Focused Service Solution (FSS). FSS v sobě zahrnuje metodické postupy, popis procesů, metriky, nastavení software, školení a další obsah, který ještě více pomůže urychlit implementaci SAP modulů v jednotlivých situacích.

S verzí 7.2 bude v rámci řízení projektů možné evidovat projektová rizika. Budou k dispozici formuláře, které pomohou identifikovat rizika implementace SAP. Ve verzi 7.2 bude možné plánovat nápravná opatření a bude možné sledovat účinek opatření přijatých pro eliminaci rizik.

Verze 7.2 díky rozšířené funkcionalitě v oblasti ITSM a hlavně díky technologii HANA vám umožní analyzovat reálné chování vašich IT procesů. Zajímá vás kolik ticketů v Service Desku putuje při řešení přes více než tři řešitelské skupiny? Zajímá vás jak dlouho v průměru řešitelské skupiny řeší tickety? Chcete si graficky zobrazit reálný průběh IT procesů? Těšte se na verzi aktualizovaný ITSM scénář ve verzi 7.2.

Chcete si vyzkoušet funkce 7.2 ještě před oficiálním vydání verze 7.2? Můžete. Přihlaste se do Ramp-Up programu, který začíná počátkem ledna 2016. Ramp-Up program však není vhodný pro všechny zákazníky. Počítejte s tím, že např. funkce testování a integračních rozhraní nejsou součástí SOLMAN 7.2, který bude poskytován v rámci Ramp-Up programu.

SOLMAN 7.2 bude mít dva nezávislé stacky – jeden ABAP a druhý JAVA. Již to nebude dual stack jako byl SOLMAN 7.1. Dále nás ve verzi 7.2 čekají nové komponenty jako např. CRM 7.0 Ehp 3.0, NetWeaver 7.4 nebo PPM 6.0.

Ve verzi 7.2 očekáváme velmi rozsáhlé využití SAP Fiori UX. Nepůjde o kompletní náhradu stávajících rozhraní Web UI, SAP GUI či Workcenter. SAP Fiori bude využito hlavně v situacích, kdy je potřeba zjednodušit prezentaci a zadávání dat v určitých situacích, v konkrétních procesech. Např. v ITSM bude možné určité kroky řešení ticketu provádět v SAP Fiori s co nejjednodušším počtem zobrazených polí na obrazovce.

Ve verzi 7.2 bude k dispozici LaunchPad, kterým se SOLMAN přiblíží modernímu trendu dlaždicového zobrazení důležitých dat, odkazů na často používané funkce atp.

V oblasti řízení zákaznického kódu bude verze 7.2 upravena tak, že extrakce informací ze satelitů bude oddělena od kolekce dat na SOLMAN. Výhodou tohoto uspořádání je, že statistická data o zákaznických úpravách bude možné použít ve všech částech SOLMAN. Ve verzi 7.2 už nenajdeme Code Inspector. Bude k dispozici pouze ABAP text Cockpit (ATS). Použití statistik z ATS bude rozšířeno a bude např. možné sledovat kvalitu kódu a časovou zátěž oprav kódu v průběhu celého implementačního projektu.

Zůstaňte naladěni na tyto stránky o SOLMAN 7.2. Průběžně je budeme aktualizovat.