Workshop na téma Portfolio and Project Management –  Projektové řízení a podpora Portfolia samozřejmě s využitím SAP Solution Manager se konal 10.9. 2015 v hotelu Alpin Avion za účasti 35 odborníků z řad vedoucích projektů a manažerů. PPM jsme prezentovali v plné šíři a tak se posluchači dověděli nejen o funkcích dostupných zdarma, ale i dalších funkcích plnohodnotné verze.

Jiří Zahradníček představil rozsah služeb MERIIS a již realizované referenční projekty. Popsal také rozsah služeb SMaaS pro různé typy zákazníků provozující SAP Solution Manager. Petr Šesták uvedl přítomné do tématu svojí keynote na téma Proč je důležité řídit portfolio a projekty. Zdůraznil, že je důležitější dělat správné věci než dělat věci správně. Jiří Palát provedl přítomné jednotlivými funkcemi PPM od řízení iniciativ a portfolia, přes operativu projektového řízení a řízení zdrojů až po manažerský a provozní reporting.

Four business people sitting at the table and discussing a project