Popis typického problému

Potřebujete najít příčinu problémů se SAP systémem? Dochází u Vás k problémům či odlišnému chování od SAP standardu? Jakým způsobem mohu identifikovat příčinu chyby na JAVA platformě nebo aplikačním serveru?

Popis nástroje

Provádění Root Cause Analýzy je jedním z klíčových elementů pro efektivní podporu IT řešení v heterogenním prostředí SAP, použitím sofistikovaných metod pro rychlé a trvalé řešení problémů. K hledání příčin problému se používají nástroje jako E2E Workload Analysis, Change Analysis, Trace Analysis, Exception Analysis a Systém + Host + Database Analysis

 

  • E2E Workload Analysis – poskytuje celkový přehled o výkonnosti SAP prostředí s ohledem na KPI (Key Performance Indicator). S tímto nástrojem budete schopni ihned identifikovat kritické místo ve výkonnosti svého SAP prostředí.

rca

 

  • E2E Change Analysis – umožnuje přehledně zaznamenávat změny v konfiguraci SAP systémů. S pomocí tohoto nástroje budete mít neustále dokonalý přehled o změnách v konfiguraci svého SAP prostředí.
  • rca2

 

 

 

 

  • E2E Exception Analysis – umožnuje přehledně monitorovat systémové chyby v celém SAP prostředí a pomocí integrace do relevantních nástrojů je ihned řešit.

rca3

  • E2E Trace Analysis – poskytuje mocný nástroj, s jehož pomocí dokážete jednoduše vyhledat kritické místo u problému konkrétního koncového uživatele a pomocí integrovaných nástrojů ihned identifikovat zdroj problému.

rca4

  • System, Host and Database Analysis – poskytuje okamžitý přehled o stavu všech Vašich technických komponent – servery, operační systémy, databáze.

 

Přínosy nástroje

Jedno místo, kde mohu jasně identifikovat příčiny problému se SAP landscape

Pro koho je to vhodné

Správce systémů, vývojáře