Licence Workcenter vám pomůže lépe monitorovat aktivitu uživatelů.

Díky tomu můžete aktivity uživatelů přehledně analyzovat a zároveň optimalizovat náklady za licence SAP. Tento nástroj je vhodný pro všechny společnosti, které využívají mnoho licencí SAP a je nutné je nějakým způsobem optimalizovat, například při akvizici či sloučení společností.

Hlavní přínosy nástroje

  • Sběr statistik aktivity uživatelů ze připojených systémů.
  • Přehled využití transakcí a aktivity uživatelů a detailů uživatele či transakce s aktivními grafy.
  • Nastavení množství nakoupených licencí.
  • Výpočet optimálního množství licencí.
  • Analýza nákladů podle vypočteného optima a reálného stavu aktivity, export do Excelu.
Chcete vědět více? Přihlaste se a získejte podrobné informace o nástrojích, včetně odpovědí na výše uvedené otázky.
  • User Roles Security.