Dohledáváte neustále informace, soustavně sledujete, třídíte odborné materiály k projektům?

  • Jsou vaše procesy komplikované a nepřehledné?
  • Máte problém udržet know-how ve firmě?
  • Ztrácíte se v nově implementovaných změnách?

Předpokladem úspěchu je mít dostatečné a kvalitní informace a proto dokumentace je velmi důležitou součástí všech projektů. Tento nástroj je vhodný pro všechny osoby zainteresované se SAP prostředím. Získáte kompletní přehled nad vašimi procesy. Koncového uživatele mohou zajímat školící materiály, aplikační podporu konfigurační příručky nebo zákaznický vývoj, klíčové uživatele popis procesů, testery testovací scénáře, atd. Všechny uložené informace slouží celé firmě.

Přínosy nástroje

  • Přehledná a srozumitelná dokumentace firemních procesů.
  • Sdílení know-how mezi IT a business.
  • Absolutní přehled o firemním prostředí – neocenitelná výhoda.
  • Transparentnost informací.
  • Jedno místo pravdy.
Chcete vědět více? Přihlaste se a získejte podrobné informace o nástrojích, včetně odpovědí na výše uvedené otázky.
  • User Roles Security.