System Monitoring je nástroj, kterým můžete sledovat stav všech SAP systémů.

Tento nástroj umožnuje centrálně monitorovat heterogenní systémový landscape se všemi jeho instancemi, databázemi a hosty. Na jednom místě tak ukazuje status všech systémů, a to nejen z pohledu dostupnosti, ale i základní informací o počtu alertů na jednotlivém uzlu.

Tak jako ostatní scénáře byl systémový monitoring přeprogramován a většina aplikací byla přepsána do SAP fiori.

Systémový monitoring podporuje drill-down všech informací tak, že administrátor se může dostat až k úplným detailům.

Systémový monitoring umožňuje hromadnou konfiguraci pomocí tzv. šablon. Šablony jsou rozvrženy do 6 kategorií:

 • Technický systém
 • Technická instance
 • Databáze
 • Databázová instance (SAP HANA)
 • Replikační skupina databází
 • Host

 

Každá šablona obsahuje velké množství předem definovaných metrik, které lze na jednotlivé instanci, databázi, hostu monitorovat. Metriky se tak dělí do 4 kategorií:

 • Availability
 • performance
 • configuration
 • Exception

 

Nastavení šablon se provádí v transakci SOLMAN_SETUP -> Technical Monitoring -> Systém monitoring -> krok 4 Template Maintenance

 

Po rozkliknuti ikony s počtem alertů Vás systém přesune do alert inboxu s již předem nastaveným filtrem na ten systém, u kterého jste alert ikonu rozklikli.

Předpokladem pro funkční systémový monitoring je nutné mít:

 • nastavený Systém Preparation Solution Managera
 • nastavený Basic Configuration Solution Managera
 • nainstalovaný Wily Introscope Enterprise Manager
 • nainstalovaný Diagnostics Agent na hlídaném systému
 • nastavený Managed Systém Configuration hlídaného systému
 • nastavený Technický monitoring
 • aktivní metriky a thresholdy
 • přiřazené šablony k jednotlivým instancím, systémům, databázím a hostům