Job Monitoring

Tento nástroj umožnuje pracovat s joby. Na základě vlastních query lze zobrazovat joby na základě:

 • Kdo je spustil
 • Pouze vlastní joby
 • Podle kategorie – manual, Project, Solution a IBase
 • Na základě systému a klienta
 • Projektu
 • Solution
 • Jména jobu
 • Datumu
 • Statusu – Plánovaný, Uvolněný, Připravený, Aktivní, Ukončený, Zrušený

 

Poté lze provádět

 • job analysis, kde je graficky znázorněné, pod jakými work procesy job bežel, kdy a s jakým statusem
 • Job scheduling – nastavení jobů spojené s job managementem
 • Request – zde v rámci job managementu mohu požadovat nový job, změnu jobu, výmaz jobu
 • Job documentation – zde mohu upravovat dokumentaci k job v rámci job managementu
 • Export do excelu