Popis typického problému

  • Přidělávají vám nekonzistentní data problémy?
  • Potřebujete opravit data v celém firemním landscape a nevíte jak na to?
  • Chtěli byste získat nástroj pro prevenci případných chyb způsobených nekorektními daty?

Pro koho je to vhodné.

  • Nástroj je vhodný především pro klíčové uživatele nebo byznys analytiky, kterým dokáže pomoci odhalit případné potenciální problémy v jejich spravovaných procesech a současně s jeho pomocí dokáží docílit vyšší efektivity a bezchybnosti.

Přínosy nástroje

  • Transparentnost napříč firemním řešením.
  • Redukování operačních nákladů.
  • Automatizace kontrolních činností.
  • Pokročilá detekce problémů a odstranění chyb.

 

Popis řešení

V době, kdy firemní řešení sestávají z komplexních struktur, může v každé chvíli nastat chyba, která zapříčiní pád celého řešení. Jednotlivá data jsou tvořena a mohou být zpracovávána několika simultánními procesy. Každý proces data různě mění, a pokud není tento proces správně řízen, vzniká vyšší procento vzniku kritické chyby. Tyto problémy vznikají především z nekonzistence dat, která může být reprezentována například duplicitou dat, chybějícími záznamy v tabulkách, atd. Z tohoto pohledu je velmi důležité docílit stavu, kdy mezi jednotlivými systémy nebude existovat jakákoliv nekonzistence a nastavit takový požadovaný stav systémů, který bude případné chybné stavy zjišťovat, odstraňovat, napravovat nebo predikovat.

Po_Bp_Dcm01

Díky nástroji Data Consistency Management jsme schopni většinu manuálních hledání nekonzistence dat snížit na nutné minimum a zvýšit tak efektivitu a přidanou hodnotu celého nástroje. Současně s tím nástroj Data Consistency Management obsahuje funkcionality, které pomáhají jednoduše detekovat, zkoumat a opravit nekonzistenci napříč firemním řešením.

Po_Bp_Dcm02

 

 

Jednou z hlavních přidaných hodnot celého nástroje je především transparentnost napříč sledovaným prostředím. Současně s tím nástroj dokáže automatizovat vybrané postupy sledování konzistence dat a šetřit tím pádem ruční práci. Eliminací opakujících se problémů v procesech a odstraněním zpoždění ve zpracování firemních dat zvyšujeme efektivitu a spokojenost uživatelů a naopak snižujeme finanční ztráty. Díky podpoře vyspělých funkcionalit a přehlednému reportingu můžeme ve výsledku rychle identifikovat chyby a odstranit jejich příčiny a to jak na úrovni tabulek tak i zdrojového kódu. V případě auditu však oceníte ještě jednu přidanou hodnotu nástroje, tou je pomoc při odhalení takzvané defraudace – neboli identifikaci pokusů na úmyslné změnění dat.

 

Nástroj Data Consistency Management je vhodnou volbou pro zefektivnění firemních procesů a ve spojení s dalšími nástroji, jako je monitoring byznys procesů, technický monitoring, dokumentace procesů atd., dokáže značně podpořit celkovou konkurenční schopnost firmy.