HANA MONITORING

Systémový monitoring pro SAP HANA umožňuje monitorovat:

 

  • Dostupnost – pomocí alertů od sap host agenta
  • Výkonnost – memory usage, size of data storage, long-running statements
  • Výjimky – general exceptions, table exceptions
  • Nastavení – expirace licence, trace nastavení
  • Selfmonitoring – dostupnost diag. agenta, dostupnost extractorů

 

Jednotlivé metriky pro SAP Hana jsou rozděleny do jednotlivých šablon rozdělených podle instanční úrovně

 

 

 

Monitorování se provádí ve stejném workcentru jako systémový monitoring, z kterého je možné se dostat až do jednotlivých alertů v alert inboxu

Automatická detekce clusterových řešení včetně replikace jsou podporovaná od verze SAP HANA SPS10.

BW MONITORING

Systémový monitoring pro BW umožňuje monitorovat:

  • BW Process Chain – lze monitorovat kompletní proces chain tak i jednotlivých proces chain step. Pro jednotlivé proces chains a proces chain steps jsou definovány metriky: Not started on Time, Out of Time Window, Duration, Status, Records Processed and Data Packages Processed
  • Business Objects job – lze sledovat jednotlivé BO joby. Metriky – Not started on time, Out of time Window, Duration, Status
  • Data Service
  • BW report Monitor – pomocí metrik lze monitorovat Avarage response time monitorovaných query/šablony náležících jednotlivým BW systémům

 

Monitoring se provádí v jednotné architektuře MAI, proto se používají standardní nástroje.