Business Process Analytics pomáhá získat důležité informace a data, které můžete graficky zpracovat

  • Potřebujete mít přehled o efektivitě Vašich procesů?
  • Chcete získat transparentní data o stavu Vašich procesů?
  • Chcete mít možnost navzájem analyzovat Vaše procesy?

 

Tento nástroj je vhodný jak pro business analytiky, klíčové uživatele, tak pro odpovědné manažery. Každé skupině uživatelů poskytuje potřebná data pro tvorbu konkrétních a věcných rozhodnutí. Získáte transparentní a přehledné prostředí. Výstupem pro vás mohou být různé typy grafů pro efektivní rozhodování. Dalším přínosem BPA je možnost historického srovnání i odhalování trendů nebo cyklů.

Popis řešení

Business proces analytics je grafický nástroj, který umožňuje přehledně vizualizovat data, získaná procesního monitoringu. Pomocí grafů a tabulek jsme následně schopni získávat důležité informace pro rozhodnutí, monitorování nebo kontrolu našich zpravovaných procesů. Sám nástroj nabízí několik typů pohledů na data. Prvním z nich je benchmarking neboli porovnání dvou či více typů zdrojů dat – jako například produktivita účetních jednotek, atd. Dalším typem je rozbor získaných dat dle časové struktury, nebo-li měsíční výkonnost organizačních jednotek atd. Třetím typem je možnost sledovat trendové nebo cyklické stavy. Navíc nástroj disponuje možností tyto grafy přehledně zobrazit v jediném dashboardu a mít tak na centrálním místě přehled, jak je sledované řešení aktivní.