Upgrade Management je soubor funkcí SOLMAN, které souvisí s řízením projektů, které mají za cíl povýšit verzi komponent SAP bud dle potřeb podnikových procesů a nebo dle doporučení SAP. V rámci upgarde SAP je potřeba adoptovat některou z upgrade metodik, které jsou v SOLMAN k dispozici. SOLMAN disponuje také nástroji pro řízení upgrade projektů.

Upgrade Management v prostředí SAP zahrnuje:

  • Blueprint Generation … podpora tvorby cílového konceptu přímo v SOLMAN a s integrací na objekty SAP.
  • Learning Maps … podpora školení uživatelů SAP.
  • Roadmaps … metodiky implementace a upgrade.

Přínosy Upgrade Management:

  • Řízení projektů přímo v prostředí SAP.
  • Vazba na ostatní objekty SAP jako např. transakce, testovací scénáře, transporty atp.
  • Využití doporučených metodik SAP jako např. ASAP, RunSAP, CCLM atp.