V dnešní době je důležité mít všechny systémy v bezpečí.

  • Mám naimplementované poslední security notes v systému?
  • Jaké další notes bych měl mít implementované v systému?
  • Je můj systém bezpečný?

Pokud řešíte výše zmíněné otázky, našli jste vhodný nástroj pro bázové specialisty – bezpečnostní specialisty. System recommendation je jednoduchý reportní tool určený pro přehled jaké notes by měly být implementovány do SAP systému.

Chcete vědět více? Přihlaste se a získejte podrobné informace o nástrojích, včetně odpovědí na výše uvedené otázky.
  • User Roles Security.