Zajímá Vás přehled Vašeho landscape a chcete ho mít pod kontrolou?

  • Nemáte dostatečný přehled o stavu Vašeho landscape?
  • Potřebujete na jednom místě zobrazit veškeré nastavení vašeho landscape?
  • Nemáte přehled, které byznys procesy jsou podporovány částmi landscape?
  • Chybí Vám informace o non-SAP produktech?

Pokud jste v pozici bázového specialisty a především se staráte o provoz a optimalizaci firemního landscape, určitě uvítáte dostatečný přehled o stavu Vašeho landscape. Přínosem pro Vás bude přehledné a transparentní uživatelské prostředí. Technical Landscape Documentation (TLD) úzce spolupracuje s ostatními nástroji a slouží i jako centrální správa technických informací s přehlednou a kompletní dokumentací.

 

Přínosy nástroje

  • Centrální správa technických informací.
  • Přehledné a transparentní uživatelské prostředí.
  • Úzká spolupráce s ostatními nástroji.
  • Přehledná kompletní dokumentace.
Chcete vědět více? Přihlaste se a získejte podrobné informace o nástrojích, včetně odpovědí na výše uvedené otázky.
  • User Roles Security.