Custom Code Lifecycle Management (CCLM) je součástí Custom Code Management a nabízí řadu kontrolních nástrojů.

  • Ztrácíte přehled o vývoji v SAP prostředí?
  • Chcete zamezit vzniku chyb z vývoje v produktivním prostředí?
  • Potřebujete efektivněji řídit vývoj, kontrolovat jeho průběh a dodržet projektové termíny?
  • Připravujete upgrade systému a potřebujete podklady pro testování custom code?
  • Je Váš cíl redukovat uživatelský vývoj?

Šéf vývoje má centrální přehled, odkud může kontrolovat kvalitu, kvantitu a využitelnost kódu. Díky CCLM lze zvýšit kvalitu progarmování. Podnikové procesy často potřebují vlastní vývoj, který se časem stává zastaralým a nepoužívaným. V rámci CCLM se může snížit nepotřebný kód nebo nahradit SAP standardem, tím i snížit náklady na jeho udržování. Kontrolou kvality lze optimalizovat současný kód a snížit tak třeba výkonostní nároky. Za zmínění stojí i kontrola nad vývojem a snížení chybovosti v produktivních systémech, snížení objemu uživatelského vývoje i nákladů při upgradu systému a testování custom code. Budete mít kontrolu a porovnání verzí objektů mezi testovacím a produktivním systémem.

Chcete vědět více? Přihlaste se a získejte podrobné informace o nástrojích, včetně odpovědí na výše uvedené otázky.
  • User Roles Security.