Technical Bill of Material  je sada nástrojů, která je vhodná jak pro aplikační podporu, tak pro uživatele optimalizačních analýz BPCA a SEA. Aplikační podpoře dává jasné a přehledné informace o tom z čeho je transakce, program, atd. složen. Uživatelům BPCA a SEA dokáže vhodným použitím zpřesnit jejich výsledky a dokáže poskytnout požadovanou míru jistoty pro výsledky optimalizačních analýz. Díky této sadě nástrojů vyřešíte níže uvedené otázky.

  • Chcete mít informaci, z jakých objektů jsou složeny Vaše zákaznické programy?
  • Potřebujete zpřesnit analyzování rozsahu testování pomocí BPCA nebo SEA?

Chcete vědět více? Přihlaste se a získejte podrobné informace o nástrojích, včetně odpovědí na výše uvedené otázky.
  • User Roles Security.